Search in Vlaams Parlement

Schematisch verloop van een parlementair jaar

Hoofdingang Vlaams Parlement

1. Openingsvergadering

  • De openingsvergadering vindt plaats op de vierde maandag van september.
  • De Vlaamse Regering geeft de septemberverklaring met een overzicht van wat ze het volgende jaar wil doen en de krachtlijnen van de begroting
  • De plenaire vergadering kiest zijn eigen Bureau (voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen) en bevestigt het vertrouwen in de Vlaamse Regering.

2. September tot november

  • Van september tot november bespreekt de plenaire vergadering de actuele vragen, decreten en resoluties.

3. Begrotingsbespreking

  • Van oktober tot december in de commissies: detailbespreking van de begroting
  • ca. 15 december: bespreking van de begroting in de plenaire vergadering

4. Januari tot juni

  • Van januari tot juni bespreekt de plenaire vergadering de actuele vragen, decreten en resoluties.

5. Begin juli: afsluitende plenaire vergadering(en)

De agenda van de afsluitende plenaire vergadering(en) bevat volgende punten:

  • de controle en eventueel bijsturing van de begroting
  • de bespreking en stemming van de diverse voorstellen die nog in de commissies zijn afgerond,

6. Zomerreces

  • Eind juli (in 2019: 22 juli) tot de vierde maandag van september: het Vlaams Parlement is in reces. In de regel zijn er geen vergaderingen. Er kunnen alleen vergaderingen plaatsvinden als de voorzitter of het Bureau dat beslissen. 

Pre- en post-electorale periode

In een verkiezingsjaar is er sprake van een pre-electorale periode en een post-electorale periode

Scroll to top