Search in Vlaams Parlement

Resultaten van de verkiezingen

Parlementsstoel met microfoon

Hoe worden de zetels verdeeld over de partijen na de verkiezingen?

De zetels worden verdeeld volgens een rekensysteem, het zogenaamde systeem D'Hondt. Het systeem is genoemd naar de Gentse professor Victor D'Hondt (1841-1901).

De zetelverdeling gaat in een aantal stappen

  • Stap 1: Hoeveel stemmen heeft de lijst behaald (het stemcijfer)?
  • Stap 2: Haalt de lijst de kiesdrempel? Bij onze verkiezingen geldt een kiesdrempel van 5%: wie minder dan 5% van de stemmen haalt, krijgt geen zetels.
  • Stap 3: Hoeveel stemmen zijn er minimaal nodig om een zetel te behalen?
    Dit getal, de kiesdeler, wordt berekend door de stemmen van elke lijst te delen door 1, 2, 3, enzovoort, en al die resultaten te rangschikken van groot naar klein.
    De kiesdeler is in die geordende lijst het quotient dat op de rangorde staat van het aantal zetels dat te verdelen is.
  • Stap 4: Hoeveel zetels behaalt elke partij? Dat is het stemcijfer gedeeld door de kiesdeler.

Wie is er verkozen?

Hoe wordt het nieuwe parlement en de nieuwe regering gevormd?

Het verloop van de wisseling van parlement en regering is als volgt:

Tijdstip

Gebeurtenis

Een maand voor de verkiezingen

Laatste geplande plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

De dag na de verkiezingen

De Vlaamse Regering biedt haar ontslag aan bij de voorzitter van het parlement en gaat nu in "lopende zaken". De ministers kunnen alleen lopende beslissingen afhandelen en dringende beslissingen nemen, maar geen nieuwe politiek meer voeren.

De vierde dinsdag na de verkiezingen of maximaal 10 dagen later …

Het nieuw verkozen Vlaams Parlement kiest een bestuur: een voorzitter, en ondervoorzitters en secretarissen (het Vast Bureau).

De vierde dinsdag na de verkiezingen of later (zodra er een regeerakkoord is)

Het Vlaams Parlement verkiest een Vlaamse Regering, en de leden van de regering leggen de eed af bij de voorzitter.

Scroll to top