Search in Vlaams Parlement

Regeringsverklaring en Beleidsnota's

Minister-president Jan Jambon geeft zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement

De regeringsverklaring

Bij de aanstelling van de regering legt de minister-president de regeringsverklaring af. Daarin legt hij het regeerakkoord uit aan het Vlaams Parlement.

In de eerstvolgende vergadering daarna bespreekt het parlement het regeerakkoord. Aan het einde van dat overleg stemt het parlement over het regeerakkoord, en daarmee over het vertrouwen in de Vlaamse Regering.

Na de regeringsverklaring: de beleidsnota's van de Vlaamse ministers

Beleidsnota's zijn de teksten waarin elke Vlaamse minister aangeeft welk beleid hij wil voeren in de hele zittingsperiode. De beleidsnota's worden vlak na de installatie van de regering behandeld in het parlement.

Stap 1

eind oktober: elke minister dient beleidsnota's in bij het parlement.

  • De beleidsnota's gaan over de domeinen waar de minister bevoegd voor is.
  • Elke minister kan verschillende beleidsnota's indienen.

Stap 2

half december - februari:  de bevoegde commissies buigen zich over de beleidsnota's.

  • Elke commissie bespreekt de beleidsnota's die over haar beleidsdomein gaan
  • Aan het eind van het debat in de commissie kan elke volksvertegenwoordiger zijn conclusies formuleren. Dat gebeurt in een motie.
  • De commissie stemt niet over de beleidsnota's. De moties komen op de agenda van de plenaire vergadering.

Stap 3

half december - februari:    De plenaire vergadering bespreekt de moties van de volksvertegenwoordigers.

  • Beleidsnota's bespreekt men niet in de plenaire vergadering!
  • In de plenaire vergadering debatteert men wel over de moties van de volksvertegenwoordigers.
  • Ten slotte stemt de plenaire vergadering over de moties.

Lees alle beleidsnota's van de Vlaamse Regering sinds 2004.

Scroll to top