Search in Vlaams Parlement

Kieskringen en kiescolleges

(Provinciale) kieskringen

Er zijn 6 kieskringen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement:

  • Het Vlaamse Gewest is verdeeld in 5 kieskringen die samenvallen met de 5 Vlaamse provincies.
  • De 19 Brusselse gemeenten vormen een aparte kieskring: de kieskring Brussel-Hoofdstad.

Een politieke partij die in heel Vlaanderen wil deelnemen aan de verkiezingen moet in elke kieskring een aparte kandidatenlijst voordragen.

Kaart van de Vlaamse kieskringen

Kiescolleges

Een kiescollege is de verzameling van kiezers die in een kieskring wonen.

  • Elk kiescollege van een kieskring kiest een vooraf vastgelegd aantal parlementsleden uit de kandidatenlijsten die worden voorgedragen in zijn kieskring.
  • Elke 10 jaar berekent de Vlaamse Regering het aantal zetels per kieskring  op grond van de bevolkingscijfers van de kieskringen. 

Brussel-Hoofdstad

In de kieskring Brussel-Hoofdstad kunnen zowel Nederlandstalige als Franstalige kandidatenlijsten voorgedragen worden.

In Brussel-Hoofdstad zijn er twee kiescolleges:

  • een Nederlandstalig kiescollege: bestaat uit de kiezers die een stem uitbrengen op een Nederlandstalige lijst
    • Het Nederlandstalige kiescollege van de Brusselse kieskring kiest de 6 Brusselse leden van het Vlaams Parlement. De inwoners van Brussel moeten eerst stemmen voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Alleen de kiezers die voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een stem hebben uitgebracht op een Nederlandstalige lijst of blanco hebben gestemd, kunnen deelnemen aan de verkiezing van de 6 Brusselse leden van het Vlaams Parlement.
  • een Franstalig kiescollege:  bestaat uit de kiezers die een stem uitbrengen op een Franstalige lijst
Scroll to top