Search in Vlaams Parlement

Kandidaat worden bij de verkiezingen: in detail

Voordrachtsakte

Kandidaten voor de verkiezingen worden voorgedragen op een voordrachtsakte. De voordrachtsakte wordt ondertekend door:

 • ofwel twee aftredende leden van het Vlaams Parlement. Een aftredend parlementslid mag in dezelfde kieskring maar één voordracht van kandidaten voor dezelfde verkiezing ondertekenen.
 • ofwel een minimaal aantal kiezers.

Een kiezer mag maar één voordracht van kandidaten voor dezelfde verkiezing ondertekenen.

Kieskring

Minimaal aantal kiezers

Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams Brabant

500 kiezers

Brussel

500 kiezers van de Nederlandse taalgroep
(die een Nederlandstalige identiteitskaart hebben)

Limburg

400 kiezers


Op de voordrachtsakte moeten de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep en de hoofdverblijfplaats van de kandidaten staan.

Akte van bewilliging

De voordracht van een kandidaat is alleen geldig als de kandidaat zelf uitdrukkelijk akkoord gaat met zijn voordracht. Daarvoor moet elke kandidaat een akte van bewilliging ondertekenen. De akte van bewilliging maakt deel uit van het voordrachtsformulier (zie hierboven).

Waaraan moet de kandidatenlijst voldoen?

 • Op een lijst moeten effectieve kandidaten (kandidaat-titularissen) en opvolgers (kandidaat-opvolgers) worden voorgedragen
 • Iemand kan niet tegelijktertijd effectief kandidaat en opvolger zijn
 • Een kandidaat mag maar in één kieskring voorgedragen worden
 • Een kandidaat mag maar op één lijst voorgedragen worden
 • Een kandidaat mag niet deelnemen aan meerdere verkiezingen als deze samenvallen, vb. verkiezing Vlaams Parlement en Europees Parlement
 • Op een lijst komt minimaal één effectieve kandidaat voor en maximaal zoveel kandidaten als er zetels te verkiezen zijn in de kieskring.
 • Op een lijst moeten minimaal vier kandidaat-opvolgers voorgedragen worden
 • Er mogen maximaal zoveel kandidaat-opvolgers zijn als er zetels te verkiezen zijn, met een absoluut maximum van 16.
 • Zowel bij de effectieve kandidaten als bij de opvolgers mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één. Dat geldt ook voor onvolledige lijsten.
 • De eerste twee kandidaten van elke lijst (zowel effectieven als opvolgers) mogen niet hetzelfde geslacht hebben.

Overhandiging van de voordracht

 • De voordrachtsakte wordt samen met de akten van bewilliging overhandigd aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring (voor de kieskring Brussel: aan de voorzitter van het gewestbureau).
 • De voordracht van de kandidaten gebeurt volgens een strikte timing. De voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring maakt in alle gemeenten van de kieskring bekend op welke plaats en op welke dagen en uren hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen.
 • De voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring deelt de officiële kandidatenlijst mee aan de kandidaten en aan de kiezers die hen hebben voorgedragen.

Is partijlidmaatschap noodzakelijk?

Kandidaten voor de verkiezingen staan op lijsten. Een lijst vertegenwoordigt meestal maar niet noodzakelijk een politieke partij.

 • Op één lijst kunnen kandidaten van verschillende partijen voorgedragen worden. Een dergelijke lijst noemt men een kartellijst.
 • Ook personen die geen politieke partij vertegenwoordigen, kunnen een lijst vormen en zich kandidaat stellen voor de verkiezingen.
Scroll to top