Kandidaat worden bij de verkiezingen

Verkiezingen

Om je kandidaat te stellen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je moet Belg zijn op de dag van de kandidaatstelling
 • je moet minstens 18 zijn op de dag van de verkiezingen
 • je moet minstens 6 maanden voor de verkiezingen in het Vlaamse of Brusselse gewest wonen
 • je mag het recht om verkozen te worden niet verloren zijn door een uitspraak van de rechter

Wie mag kandidaat zijn ?

  Je kan je kandidaat stellen in een van de zes kieskringen voor het Vlaams Parlement (de vijf Vlaamse provincies en Brussel-Hoofdstad).

  Een kandidaat mag slechts in één kieskring en op één lijst voorgedragen worden. Als je in Vlaanderen woont, kan je kandidaat zijn in een Vlaamse kieskring van jouw keuze. Je hoeft niet in de kieskring te wonen waar je kandidaat bent. Als je in Brussel woont, kan je alleen kandidaat zijn in Brussel.

  Hoe word je kandidaat?

  Je moet altijd kandidaat zijn op een lijst voor de verkiezingen, je kan niet individueel deelnemen.

  • Je moet je kandidaat stellen op een lijst met een officieel formulier (een voordrachtsakte), dat je bezorgt aan het hoofdbureau van de kieskring waar je kandidaat wil zijn. Dat formulier moet ondertekend zijn ofwel door 2 aftredende parlementsleden ofwel door 400 of 500 kiezers van de kieskring, afhankelijk van de grootte van de kieskring.
  • Bij een voordrachtsakte moet ook altijd een officieel document zitten waarmee je bevestigt dat je echt kandidaat wilt zijn (de akte van bewilliging).
  • Je hoeft geen lid te zijn van een politieke partij om kandidaat te zijn voor de verkiezingen: iedereen mag een lijst indienen met kandidaten.
  • Je kan niet kandidaat zijn voor twee verkiezingen die plaatsvinden op dezelfde dag.

  Als je zelf een lijst wil samenstellen

  De lijst voor de verkiezingen moet aan allerlei voorwaarden voldoen:

  • een lijst kan bestaan uit 1 effectieve kandidaat en maximaal zoveel kandidaten als er zetels te verkiezen zijn in de kieskring
  • er moeten evenveel vrouwen als mannen op de lijst staan, het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht mag op elke lijst echter niet groter zijn dan één op een lijst met oneven aantal kandidaten
  • de eerste twee kandidaten van elke lijst mogen niet hetzelfde geslacht hebben
  • kandidaten moeten niet noodzakelijk tot een partij behoren
  • niet alle kandidaten hoeven van dezelfde partij te zijn
  • er is een aparte lijst met kandidaat-opvolgers (een opvolger neemt de plaats in van een volksvertegenwoordiger als die minister wordt, ontslag neemt of overlijdt)
  • er mogen ten hoogste evenveel kandidaat-opvolgers als effectieve kandidaten voorgedragen worden, maar nooit minder dan 4 (ook niet als er slechts 1 effectieve kandidaat is) en meer dan 16

  Wat/wie vertegenwoordigt een parlementslid?

  Volgens de Belgische Grondwet vertegenwoordigt een parlementslid de hele bevolking, en niet alleen zijn kiezers of zijn kieskring. Een volksvertegenwoordiger moet met zijn eigen initiatieven en voorstellen het belang van iedereen nastreven. Parlementsleden mogen dan ook principieel van niemand, ook niet van hun verkozenen, instructies krijgen: ze moeten helemaal volgens hun eigen geweten werken. In de praktijk zien we wel dat de meeste volksvertegenwoordigers bij hun werk heel sterk rekening houden met hun achterban.

  Scroll to top