Search in Vlaams Parlement

Hoe wordt een regering aangesteld?

eedaflegging Vlaamse Regering

Meteen na de verkiezingen

Partijen die samen een meerderheid aan zetels in het Vlaams Parlement hebben, kunnen een
nieuwe Vlaamse Regering vormen.

Meestal neemt de partij die de meeste zetels heeft behaald het initiatief om te onderhandelen.

De onderhandelaars van de partijen die een regering vormen

  • maken samen een regeerakkoord: een tekst waarin ze uitleggen hoe ze Vlaanderen willen besturen in de volgende vijf jaar
  • stellen de ministers van de Vlaamse Regering voor

Het Vlaams Parlement stelt de Vlaamse Regering aan in drie stappen:

1. In een eerste vergadering stelt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering aan: 

  • De voorzitter van het parlement krijgt een lijst met de leden van de toekomstige Vlaamse Regering. De plenaire vergadering keurt die lijst goed.
  • De leden van de Vlaamse Regering leggen de eed af. De minister-president doet dat als eerste.

2. In de volgende vergadering leest de minister-president de regeringsverklaring voor.

Daarin legt hij aan de volksvertegenwoordigers uit wat er in het regeerakkoord staat.

3. In de derde vergadering bespreekt het parlement het regeerakkoord.

Aan het einde van de vergadering stemt het Vlaams Parlement over het regeerakkoord, en dus over het vertrouwen in de Vlaamse Regering.

Zo gebeurde het in 2014...

Bekijk de drie stappen van de aanstelling van de Vlaamse Regering in 2014 in de filmpjes hieronder:

Kan de Vlaamse Regering ook weer ontslagen worden?

Als de meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers geen vertrouwen meer heeft in een minister of de hele Vlaamse regering, dan kan ze de regering of de minister ontslaan via een specifieke procedure.

Scroll to top