Hoe werkt het Vlaams Parlement?

Wat zijn de hoofdtaken van het Vlaams Parlement, welk soort beslissingen mag het nemen en welke wetten en decreten liggen aan de basis ervan? Dat kom je hier te weten.

Hoofdtaken van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft drie belangrijke hoofdtaken:

  1. Vlaamse wetten of decreten goedkeuren 
  2. De Vlaamse Regering benoemen en controleren
  3. De begroting van Vlaanderen goedkeuren 

Bevoegdheden

Het Vlaams Parlement beslist over zaken die dicht bij de mensen staan en heeft dus een grote invloed op het leven van elke Vlaming. Het Vlaams Parlement is verantwoordelijk voor hoe Vlaanderen wordt vormgegeven, en het doet dat in de grootst mogelijke openbaarheid.

Wie bestuurt het Vlaams Parlement?

Het Vlaams Parlement kiest elk jaar zijn bestuur: het Bureau.  Dit orgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement. De leden ervan zijn volksvertegenwoordigers uit verschillende fracties en de de voorzitter van het Vlaams Parlement. De voorzitter leidt de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en vertegenwoordigt het parlement. Hij beslist of een initiatief van de volksvertegenwoordigers ontvankelijk is. Daarnaast zit hij het Bureau en het Uitgebreid Bureau voor. Het Uitgebreid Bureau (het Bureau, samen met de fractievoorzitters) regelt politieke zaken zoals de agenda van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.

Budget en financiering

Het Vlaams Parlement is een instelling met 124 volksvertegenwoordigers, 258 medewerkers van de volksvertegenwoordigers en de fracties, 233 personeelsleden, 2 gebouwen ... Hoeveel kost dat en hoe worden de financiën beheerd?

zicht op de kantoren vanuit het Atrium in het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Diensten

Het Vlaams Parlement heeft verschillende diensten die het parlement en de politieke fracties administratief en technisch ondersteunen. Zij worden samen het 'Algemeen Secretariaat' genoemd.

glazen vloer van de koepelzaal

Reglement van het Vlaams Parlement

In het Reglement van het Vlaams Parlement zijn de regels vastgelegd over hoe het parlement zijn organisatie en werking regelt.

Scroll naar boven