Search in Vlaams Parlement

Hoe campagne voeren? En hoeveel mag dat kosten?

Sperperiode

In een periode van 4 maanden voor de verkiezingen (de sperperiode) moeten de kandidaten en de partijen bij het voeren van hun kiescampagne rekening houden met wettelijke beperkingen over:

 • hoeveel geld partijen en kandidaten in die periode maximaal mogen besteden aan hun campagne;
 • welke campagnemiddelen ze mogen gebruiken.

Maximumfactuur voor de partijen

Verkiezing waaraan de partij deelneemt Maximaal campagnebedrag
Vlaams Parlement 800.000 euro
Vlaams Parlement plus Europees Parlement en/of Brussels Hoofdstedelijk Parlement 1.000.000 euro

 

Maximumfactuur voor de kandidaten

Soort kandidaat Maximaal campagnebedrag
 • Voor een beperkt aantal bovenaan de lijst gerangschikte kandidaten
  (aantal wordt voor elke lijst bepaald door het aantal zetels dat die lijst bij de vorige verkiezingen heeft behaald)
   
 • Voor één extra kandidaat die de lijst aanwijst
  (onafhankelijk van zijn plaats op de lijst)
 • In de 5 Vlaamse provinciale kieskringen: 8.700 euro plus 0,035 euro voor elke kiesgerechtigde die tijdens de vorige verkiezingen ingeschreven was in de kieskring van de kandidaat
   
 • In de kieskring Brussel: 8.700 euro plus 0,0175 euro voor elke kiesgerechtigde
Elke andere effectieve kandidaat en de eerste kandidaat-opvolger 5.000 euro
Overige kandidaat-opvolgers 2.500 euro

 

Verboden campagnemiddelen

In de sperperiode is het gebruik van de volgende campagnemiddelen verboden:

 • commerciële reclameborden of affiches;
 • niet-commerciële reclameborden of affiches die groter zijn dan 4 m²;
 • het verspreiden van gadgets en geschenken (balpennen, ballonnen, kaartspelen, enz.);
 • voeren van commerciële telefooncampagnes, commerciële reclamespots op radio, televisie en in bioscopen.
Scroll to top