Search in Vlaams Parlement

Het aantal zetels per partij berekenen

Kiesdrempel - Stelsel-D'Hondt

 • De zetels worden verdeeld tussen de lijsten die de kiesdrempel hebben behaald. Deze lijsten hebben minstens 5% van de geldig uitgebrachte stemmen in die kieskring.
 • De zetelverdeling wordt berekend volgens het stelsel-D'Hondt. De berekening van de zetelverdeling verloopt in 3 stappen:
 1. het stemcijfer van elke lijst berekenen 
 2. de kiesdeler berekenen
 3. het aantal zetels per lijst berekenen

Bekijk een voorbeeld onderaan deze pagina.

Stap 1 - Het stemcijfer van elke lijst berekenen

Het stemcijfer = totaal aantal geldige stemmen voor elke lijst (naamstemmen en lijsstemmen)

Stap 2 - De kiesdeler berekenen

 • De kiesdeler = minimum aantal stemmen dat nodig is om een zetel te behalen
 • Het stelsel-D'Hondt berekent de kiesdeler in drie stappen:
 1. deel de stemcijfers van alle lijsten die boven de kiesdrempel zitten eerst door 1, dan door 2, 3, 4, enz.
 2. rangschik de verkregen quotiënten in volgorde van grootte tot er in totaal zoveel quotiënten zijn als er zetels te verdelen zijn in die kieskring
 3. de kiesdeler is het laatste quotiënt dat op die manier gerangschikt wordt

Stap 3 - Het aantal zetels per lijst berekenen

 • Een lijst krijgt zoveel zetels als het aantal keer dat de kiesdeler in het stemcijfer gaat.
 • Als het laatste nuttige quotiënt (= de kiesdeler) voorkomt op twee lijsten, gaat de laatste zetel naar de lijst met het hoogste stemcijfer.
 • Als ook de stemcijfers gelijk zijn, geeft het aantal naamstemmen van de twee concurrerende kandidaten de doorslag.
 • Als ook dat gelijk is, wordt de oudste kandidaat verkozen.

Voorbeeld

Gegevens in verband met kieskring X
aantal geldige stembiljetten: 270.000
aantal toe te kennen zetels: 6

 

lijst Venus

lijst Mars

lijst Uranus

stemcijfer

48.000

132.000

90.000

gedeeld door 1

48.000 (IV)

132.000 (I)

90.000 (II)

gedeeld door 2

24.000

66.000 (III)

45.000 (V)

gedeeld door 3

16.000

44.000 (VI)

30.000

gedeeld door 4

12.000

33.000

22.500

Er zijn 6 zetels te verdelen. (aangeduid met Romeinse cijfers)
Het 6e quotiënt (44.000) is dus de kiesdeler.

     

stemcijfer/ kiesdeler =
aantal zetels per lijst

48.000/44.000
= 1,09
=> 1 zetel

132.000/44.000
= 3
=> 3 zetels

90.000/44.000
= 2,05
=> 2 zetels

Scroll to top