Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Vlaamse Raad

Eenvoudige verklaring

De Vlaamse Raad was de naam voor het Vlaamse parlement van 1980 tot 1995. De Vlaamse Raad had zowel gemeenschaps- als gewestbevoegdheden, maar was niet rechtstreeks verkozen. Ze bestond uit de Nederlandstalige leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat: die leden hadden een dubbelmandaat.

Terug naar overzicht
Scroll to top