Terug naar overzicht

Uitgebreid Bureau

Eenvoudige verklaring

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement is het Bureau, uitgebreid met de voorzitters van de fracties. De parlementsvoorzitter is ook de voorzitter van het Uitgebreid Bureau.

Uitgebreide verklaring

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement is het Bureau, uitgebreid met de voorzitters van de fracties. De parlementsvoorzitter is ook de voorzitter van het Uitgebreid Bureau.

Het Uitgebreid Bureau staat in voor de zuiver politieke aangelegenheden van het parlement: het stelt de agenda van de plenaire vergadering op, onderzoekt de ontvankelijkheid van interpellaties, enzoverder.

Lees meer over het bestuur van het Vlaams Parlement.

Terug naar overzicht
Scroll to top