Terug naar overzicht

Tweede lezing

Korte verklaring

Bij een tweede lezing van een ontwerp of voorstel van decreet wordt de bespreking per artikel (de "artikelsgewijze bespreking") en de stemming helemaal of gedeeltelijk overgedaan. Een parlementslid of een minister kan een tweede lezing vragen, maar dat moet gebeuren voordat er in de commissie of in de plenaire vergadering gestemd is over het geheel van de tekst.

Uitgebreide verklaring

Bij een tweede lezing van een ontwerp of voorstel van decreet wordt de bespreking per artikel (de "artikelsgewijze bespreking") en de stemming helemaal of gedeeltelijk overgedaan. Een parlementslid of een minister kan een tweede lezing vragen, maar dat moet gebeuren voordat er in de commissie of in de plenaire vergadering gestemd is over het geheel van de tekst.

Een tweede lezing verloopt dan als volgt:

  • een parlementslid of een minister vraagt om een tweede lezing;
  • de tweede lezing vindt ten vroegste 24 uur na de vorige bespreking plaats in een volgende vergadering van de commissie of de plenaire vergadering;
  • de tekst die wordt besproken op de tweede lezing is de tekst van het ontwerp of voorstel van decreet waarin de amendementen al zijn verwerkt (dat heet de ‘in eerste lezing aangenomen artikelen’).
Terug naar overzicht
Scroll naar boven