Terug naar overzicht

Subsidiariteitsadvies

Eenvoudige verklaring

In een subsidiariteitsadvies maakt het Vlaams Parlement bezwaar tegen een Europees wetsvoorstel.

Uitgebreide verklaring

In een subsidiariteitsadvies maakt het Vlaams Parlement bezwaar tegen een Europees wetsvoorstel.

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger kan een subsidiariteitsadvies voorstellen. De bespreking ervan gebeurt in een gezamenlijke zitting van de vakcommissie en de commissie Europese Aangelegenheden. Als het voorstel wordt aangenomen door die commissies, dan stemt de plenaire vergadering erover. Als de plenaire vergadering het advies goedkeurt, gaat het via het federale parlement naar de Europese Commissie.

Het subsidiariteitsadvies heeft gevolgen voor de wetsvoorstellen van de Europese Commissie:

  • Als een derde van de nationale parlementen van de EU een subsidiariteitsadvies indient, moet de Europese Commissie haar wetsvoorstel nog eens overwegen (dit wordt de ‘gele kaart’ genoemd).
  • Als meer dan de helft van de nationale parlementen bezwaren heeft, dan kunnen ze de Raad van Ministers en het Europese parlement vragen het voorstel niet langer te behandelen (de zogenoemde ‘rode kaart’).

Meer informatie:

Terug naar overzicht
Scroll to top