Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Subsidiariteit

Eenvoudige verklaring

De Europese Unie mag regelgeving opstellen, als de lidstaten of de regio’s van Europa op zich de doelstellingen van die regelgeving niet kunnen halen.

Het principe van regelgeving is namelijk dat wetten of regels het beste worden gemaakt op het niveau waar dat het meest geschikt is.

Uitgebreide verklaring

De Europese Unie mag regelgeving opstellen, als de lidstaten of de regio’s van Europa op zich de doelstellingen van die regelgeving niet kunnen halen.

Het principe van regelgeving is namelijk dat wetten of regels het beste worden gemaakt op het niveau waar dat het meest geschikt is.

Een reglement op de huisvuilophaling bijvoorbeeld, wordt het best door een gemeente opgesteld.
De manier van verwerken van huisvuil en de regels voor selectieve verwerking van afval, kunnen het best door de nationale of regionale parlementen worden gemaakt.
De algemene regels over milieu en hoe we met vervuiling omgaan, zijn dan weer voor Europa.

De parlementen van de lidstaten en de deelstaatparlementen van Europa kunnen dit zogenaamde subsidiariteitsprincipe hanteren om de Europese regelgeving aan te toetsen. Ze kunnen dus nagaan of Europese regels wel op het juiste niveau zijn genomen, en eventueel bezwaar maken tegen de regels (dat is een subsidiariteitsadvies)

Lees meer over de relatie tussen Europa en het Vlaams Parlement

Terug naar overzicht
Scroll to top