Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Spoedbehandeling

Eenvoudige verklaring

Bij een spoedbehandeling wordt een voorstel van resolutie, een ontwerp van decreet, een voorstel van decreet, ... onmiddellijk in de plenaire vergadering behandeld, zonder bespreking in een commissie.

Uitgebreide verklaring

Bij een spoedbehandeling wordt een voorstel van resolutie, een ontwerp van decreet, een voorstel van decreet, ... onmiddellijk in de plenaire vergadering behandeld, zonder bespreking in een commissie.

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger kan in de plenaire vergadering de spoedbehandeling vragen (met een motie van orde). De plenaire vergadering stemt daar dan over.

Andere manieren om een parlementair initiatief sneller te behandelen zijn ook mogelijk:

  • rechtstreekse opname op de agenda van de plenaire vergadering;
  • aanvulling van de agenda van de plenaire vergadering;
  • behandeling bij voorrang in de commissie.
Terug naar overzicht
Scroll to top