Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

SERV

Eenvoudige verklaring

De SERV is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. De Raad is het overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. Hij brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema’s. Het uitgangspunt is steeds sociaal-economisch.

Uitgebreide verklaring

De SERV is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. De Raad is het overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. Hij brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema’s. Het uitgangspunt is steeds sociaal-economisch.

De SERV geeft advies op vraag van een Vlaamse minister, de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief.

De SERV is de strategische adviesraad (SAR) voor de volgende onderwerpen:

  • werk en sociale economie
  • economie
  • energie
  • algemeen regeringsbeleid

Een strategische adviesraad is een permanent orgaan, dat adviezen geeft over strategische beleidsvragen en hoofdlijnen van beleid aan de Vlaamse Overheid.

De adviezen van de SERV worden altijd toegevoegd aan de ontwerpen van decreet die de Vlaamse Regering indient bij het Vlaams Parlement.

Lees meer over de taken en activiteiten van de SERV op de website van de SERV zelf.

Terug naar overzicht
Scroll to top