Terug naar overzicht

Secretaris-generaal

Eenvoudige verklaring

De secretaris-generaal van het Vlaams Parlement is het hoofd van het personeel van het parlement, en tegelijk de ambtelijke secretaris van het Vlaams Parlement. In die functie wordt hij of zij ook griffier genoemd. Griffier en secretaris-generaal zijn in het Vlaams Parlement hetzelfde, griffier is de naam van de functie, secretaris-generaal is de naam van de rang.

Uitgebreide verklaring

De secretaris-generaal van het Vlaams Parlement is het hoofd van het personeel van het parlement, en tegelijk de ambtelijke secretaris van het Vlaams Parlement. In die functie wordt hij of zij ook griffier genoemd. Griffier en secretaris-generaal zijn in het Vlaams Parlement hetzelfde, griffier is de naam van de functie, secretaris-generaal is de naam van de rang.

  • Aan het hoofd van het personeel van het Parlement staat de secretaris-generaal. Hij of zij is de voorzitter van het Managementteam: de vergadering van de directeurs van het personeel. De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor het management van het Vlaams Parlement.
  • De secretaris-generaal woont ook de vergaderingen van het Vlaams Parlement bij en ondertekent samen met de voorzitter alle beslissingen van het Vlaams Parlement. De secretaris-generaal woont ook de vergaderingen van het Bureau en het Uitgebreid Bureau bij.

De secretaris-generaal wordt benoemd door de plenaire vergadering.

Lees meer over de secretaris-generaal en het Bestuur van het Vlaams Parlement.

Terug naar overzicht
Scroll to top