Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Resolutie

Eenvoudige verklaring

Een resolutie is een tekst van het parlement met aanbevelingen, meestal gericht aan de Vlaamse Regering. Een resolutie houdt geen verplichtingen in, maar heeft wel politiek gezag. Elke volksvertegenwoordiger kan een voorstel van resolutie indienen.

Een voorstel van resolutie wordt net zo behandeld als een voorstel of ontwerp van decreet.

Uitgebreide verklaring

Een resolutie is een tekst van het parlement met aanbevelingen, meestal gericht aan de Vlaamse Regering. Een resolutie houdt geen verplichtingen in, maar heeft wel politiek gezag. Elke volksvertegenwoordiger kan een voorstel van resolutie indienen.

Een voorstel van resolutie wordt net zo behandeld als een voorstel of ontwerp van decreet. Dat betekent:

1. De commissie bespreekt het voorstel

Het voorstel wordt besproken in een parlementaire commissie.

  • De bespreking in de commissie zijn inhoudelijk grondig, en gaan vaak over alle inhoudelijke technische en juridische aspecten van het voorstel.
  • Volksvertegenwoordigers kunnen specialisten horen over het probleem in het voorstel of ontwerp. Dat gebeurt in hoorzittingen.
  • De volksvertegenwoordigers van de commissie stellen eventuele aanpassingen aan de voorgestelde tekst voor. Die aanpassingen heten amendementen.
  • Na de bespreking volgt er een voorlopige stemming. Pas als een meerderheid van de commissieleden voor het voorstel stemt, gaat de tekst naar de plenaire vergadering.

 

2. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel

Het voorstel wordt vervolgens besproken in de plenaire vergadering.

  • De volksvertegenwoordigers krijgen eerst het verslag van de commissiebesprekingen over de goedgekeurde voorstellen.
  • Daarna kunnen ze die voorstellen opnieuw bespreken met de hele groep. De bespreking in de plenaire vergadering gaat gewoonlijk over de algemene lijnen van het voorstel, niet meer over de technische details.
  • De volksvertegenwoordigers dienen eventueel amendementen in.
  • De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het voorstel.

 

3. De Vlaamse Regering krijgt de resolutie

  • Het parlement stuurt de goedgekeurde resolutie nu door naar de Vlaamse Regering. 
  • In de jaarlijkse beleids- en begrotingstoelichtingen zegt de regering wat ze met de resoluties van het parlement heeft gedaan.
Terug naar overzicht
Scroll to top