Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Reflectienota

Eenvoudige verklaring

Een Vlaamse volksvertegenwoordiger kan in een reflectienota bedenkingen of beschouwingen maken over een voorstel of ontwerp van decreet dat al in een commissie is goedgekeurd.

Uitgebreide verklaring

Een Vlaamse volksvertegenwoordiger kan in een reflectienota bedenkingen of beschouwingen maken over een voorstel of ontwerp van decreet dat al in een commissie is goedgekeurd.

Hij of zij moet die nota wel tijdig aankondigen, namelijk voordat de commissie over het geheel van het voorstel of ontwerp van decreet heeft gestemd. Parlementsleden kunnen geen reflectienota indienen bij begrotingsontwerpen, ontwerpen van programmadecreet en ontwerpen van decreet waarin met verdragen wordt ingestemd.

De plenaire vergadering zal het voorstel of ontwerp van decreet pas behandelen nadat de reflectienota is verspreid onder alle Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Terug naar overzicht
Scroll to top