Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Reces

Eenvoudige verklaring

Het reces is de periode waarin er geen vergaderingen zijn gepland van het parlement. Er zijn in totaal 5 recesperiodes door het jaar.

Uitgebreide verklaring

Het reces is de periode waarin er geen vergaderingen zijn gepland van het parlement. Er zijn in totaal 5 recesperiodes door het jaar:

  • 1 week herfstreces, rond begin november
  • 2 weken kerstreces, eind december
  • 1 week krokusreces in februari
  • 2 weken paasreces in maart of april
  • zomerreces, van eind juli┬átot de vierde maandag van september, de opening van het parlementaire jaar.

In die periodes is het parlement niet gesloten: het kan altijd bijeengeroepen worden om te vergaderen. In de recesperiodes zijn er wel geen systematisch geplande vergaderingen.

Terug naar overzicht
Scroll to top