Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Perkament

Eenvoudige verklaring

Als de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een decreet, een resolutie of een motie aanneemt, drukt het telkens op speciaal papier een officieel document met deze teksten. Dit zogenaamde ‘perkament’ draagt het zegel van het Vlaams Parlement.

Uitgebreide verklaring

Als de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een decreet, een resolutie of een motie aanneemt, drukt het telkens op speciaal papier een officieel document met deze teksten. Dit zogenaamde ‘perkament’ draagt het zegel van het Vlaams Parlement.

De voorzitter en de griffier van het Vlaams Parlement ondertekenen de perkamenten van decreten. Die perkamenten worden vervolgens ter ondertekening aan de Vlaamse Regering overgemaakt. Door de ondertekening door de Vlaamse Regering wordt een decreet bekrachtigd en afgekondigd.

De voorzitter en de griffier van het parlement ondertekenen ook de perkamenten van resoluties en moties. Ook die documenten worden, voor verder gevolg, bezorgd aan de Vlaamse Regering.

Terug naar overzicht
Scroll to top