Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Ombudsdienst

Eenvoudige verklaring

De Vlaamse Ombudsdienst wordt geleid door de Vlaams Ombudsman, en heeft vijf taken.

Uitgebreide verklaring

De Vlaamse Ombudsdienst wordt geleid door de Vlaams Ombudsman, en heeft vijf taken:

  • Klachten over de Vlaamse overheidsinstellingen onderzoeken. Bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing.
  • Een burger doorverwijzen indien een klacht niet kan worden behandeld.
  • Voorstellen en aanbevelingen formuleren in het jaarverslag. Elk jaar bezorgt de Ombudsdienst zijn jaarverslag aan het Vlaams Parlement.
  • Meldingen van klokkenluiders onderzoeken en de klokkenluiders beschermen.
  • Er op toezien dat de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun deontologische code naleven.

De Vlaamse Ombudsdienst heeft een Lokale Kamer en een Genderkamer:

  • Een aantal lokale besturen heeft de Vlaamse Ombudsdienst aangesteld als hun lokale ombudsdienst. Met klachten over de dienstverlening van die lokale besturen, kunt u terecht bij de Lokale Kamer van de Vlaamse Ombudsdienst.

  • De Genderkamer geeft advies en zoekt samen met u naar een oplossing bij discriminatie omwille van uw ‘vrouw of man’-zijn, transgender-zijn of genderkwesties bij holebi's. En dat zowel in uw contacten met de overheid, als op uw werk, of privé bij bijvoorbeeld een sportclub, een huiseigenaar of horeca.

Zie ook: Website van de Vlaamse Ombudsdienst

Terug naar overzicht
Scroll to top