Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Nederlandse Taalunie

Eenvoudige verklaring

Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands. Voor al die mensen speelt de taal een belangrijke rol: het maakt deel uit van hun eigen identiteit en cultuur en biedt hun kansen binnen hun samenleving en daarbuiten. De Nederlandse Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

Uitgebreide verklaring

Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands. Voor al die mensen speelt de taal een belangrijke rol: het maakt deel uit van hun eigen identiteit en cultuur en biedt hun kansen binnen hun samenleving en daarbuiten. De Nederlandse Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

Om te zorgen dat het Nederlands een volwaardige taal blijft die in alle maatschappelijke domeinen wordt gebruikt, is een integraal taalbeleid vereist. De overheid heeft daarin een belangrijke taak. Het taalbeleid is aan de Vlaamse Gemeenschap overgedragen door de staatshervorming(en). De Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid hebben samen hun verantwoordelijkheid voor het Nederlands toevertrouwd aan de Nederlandse Taalunie. Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De Nederlandse Taalunie is één grensoverschrijdende organisatie die het hele taalgebied verbindt.

De Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie controleert het integrale taalbeleid. De commissie bestaat uit 22 Nederlandse en Vlaamse volksvertegenwoordigers. Ze worden aangewezen door de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer en het Vlaams Parlement. Na verkiezingen blijven de leden aan totdat de commissie opnieuw is samengesteld.

Terug naar overzicht
Scroll to top