Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Motie tot uitoefening van het recht van onderzoek

Eenvoudige verklaring

Iedere volksvertegenwoordiger kan bij de voorzitter een ‘motie tot uitoefening van het recht van onderzoek’ indienen. De volksvertegenwoordiger vraagt in zo’n motie aan het Parlement om een onderzoekscommissie op te richten voor een bepaalde maatschappelijke problematiek.

De plenaire vergadering beraadslaagt hierover in één enkele bespreking. Als de motie tot uitoefening van het recht van onderzoek wordt goedgekeurd, richt het parlement een onderzoekscommissie op.

Zo een commissie heeft dezelfde mogelijkheden als een onderzoeksrechter om een bepaald probleem grondig te onderzoeken.

Terug naar overzicht
Scroll to top