Terug naar overzicht

Grondwettelijk hof

Eenvoudige verklaring

Het Grondwettelijk Hof is een instantie die erop toeziet dat nieuwe wetten, decreten en ordonnanties (Brusselse wetten) niet in strijd zijn met de Grondwet en met de wetten over de bevoegdheidsverdeling in ons land. Als dat wel het geval is, kan het Grondwettelijk Hof die regelgeving vernietigen (definitief schrappen), schorsen (tijdelijk schrappen), of de toepassing ervan verhinderen.

Uitgebreide verklaring

Het Grondwettelijk Hof is een instantie die erop toeziet dat nieuwe wetten, decreten en ordonnanties (Brusselse wetten) niet in strijd zijn met de Grondwet en met de wetten over de bevoegdheidsverdeling in ons land. Als dat wel het geval is, kan het Grondwettelijk Hof die regelgeving vernietigen (definitief schrappen) of schorsen (tijdelijk schrappen), of de toepassing ervan verhinderen.

Het Vlaams Parlement kan ook zelf vragen dat het Grondwettelijk Hof een wet, decreet of ordonnantie van een andere overheid schorst of vernietigt. Volksvertegenwoordigers kunnen dat vragen door een motie in te dienen.

Tot 7 mei 2007 heette het Grondwettelijk Hof het ‘Arbitragehof’.

Terug naar overzicht
Scroll to top