Terug naar overzicht

Griffier

Eenvoudige verklaring

De griffier van het Vlaams Parlement is het hoofd van het personeel van het parlement, en tegelijk de ambtelijke secretaris van het Vlaams Parlement. De griffier heeft de rang van secretaris-generaal.

Uitgebreide verklaring

De griffier van het Vlaams Parlement is het hoofd van het personeel van het parlement, en tegelijk de ambtelijke secretaris van het Vlaams Parlement. De griffier heeft de rang van secretaris-generaal.

  • Aan het hoofd van het personeel van het Parlement staat de griffier. Hij of zij is daarom ook de voorzitter van het Managementteam: de vergadering van de leidinggevenden van het personeel. De griffier is verantwoordelijk voor het management van het Vlaams Parlement.
  • De griffier woont ook de vergaderingen van het Vlaams Parlement bij en ondertekent samen met de voorzitter alle beslissingen van het Vlaams Parlement. De griffier woont ook de vergaderingen van het Bureau en het Uitgebreid Bureau bij.

De griffier wordt benoemd door de plenaire vergadering.

Lees meer over de griffier van het Vlaams Parlement

Terug naar overzicht
Scroll to top