Terug naar overzicht

Gewestaangelegenheden

Simple statement

Voorbeelden van gewestaangelegenheden zijn: ruimtelijke ordening, leefmilieu, landbouw, onderdelen van het economisch beleid, werkgelegenheid, openbare werken, enzovoort.

Een decreet dat een gewestaangelegenheid regelt, geldt voor het hele Vlaamse Gewest: het hele Vlaamse grondgebied, zonder het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Het eerste artikel van een decreet geeft altijd aan of het een gemeenschaps- of gewestaangelegenheid regelt. Ook de agenda van de plenaire vergadering vermeldt of een ontwerp of voorstel van decreet op een gemeenschaps- of een gewestaangelegenheid slaat. Dat is belangrijk, want Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel mogen enkel stemmen over gemeenschapsaangelegenheden, niet over gewestaangelegenheden.

Meer over de gewestaangelegenheden is te vinden op deze pagina.

Terug naar overzicht
Scroll to top