Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Geheimhoudingsplicht

Eenvoudige verklaring

De Vlaamse volksvertegenwoordigers zijn verplicht om bepaalde informatie geheim te houden. Dat geldt in de volgende gevallen:

  • een spreker in een hoorzitting heeft gevraagd om de informatie die hij geeft, geheim te houden;
  • informatie uit een besloten vergadering van een parlementaire onderzoekscommissie moet geheim worden gehouden;
  • de Vlaamse Regering heeft aan het parlement vertrouwelijke informatie gegeven en gevraagd om die niet openbaar te maken;
  • soms mag informatie uit een onderzoek van het Rekenhof niet openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld om iemands privacy te beschermen.

De Deontologische Commissie waakt over het naleven van de geheimhoudingsplicht.

Terug naar overzicht
Scroll to top