Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Fractie

Eenvoudige verklaring

Volksvertegenwoordigers die zich binnen het parlement verenigen om inhoudelijk en logistiek samen te werken, vormen een fractie. Een fractie bestaat uit minstens drie volksvertegenwoordigers. De leden van een fractie behoren meestal tot dezelfde politieke partij.

Uitgebreide verklaring

Volksvertegenwoordigers die zich binnen het parlement verenigen om inhoudelijk en logistiek samen te werken, vormen een fractie. Een fractie bestaat uit minstens drie volksvertegenwoordigers. De leden van een fractie behoren meestal tot dezelfde politieke partij.

Een fractie heeft recht op werkingsmiddelen en eigen personeel. Elke fractie kiest een fractievoorzitter, die optreedt als woordvoerder van de fractie.

Als een fractie bij het begin van de legislatuur of zittingsperiode uit ten minste vijf volksvertegenwoordigers bestaat, wordt ze erkend. Een erkende fractie heeft recht op een aantal faciliteiten, zoals extra personeel en meer spreektijd in de plenaire vergadering. De voorzitters van de erkende fracties maken deel uit van het Uitgebreid Bureau.

Zie ook:

Terug naar overzicht
Scroll to top