Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Deontologische Commissie

Eenvoudige verklaring

De Deontologische Commissie waakt erover dat de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Deontologische Code naleven. De commissie, die bestaat uit Vlaamse volksvertegenwoordigers, heeft de volgende taken:

  • ze behandelt klachten van iedereen die vindt dat een Vlaamse volksvertegenwoordiger de Deontologische Code niet heeft nageleefd.
  • ze behandelt klachten van Vlaamse volksvertegenwoordigers zelf, als die vinden dat een andere Vlaamse volksvertegenwoordiger de geheimhoudingsplicht heeft geschonden.
Terug naar overzicht
Scroll to top