Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Eenvoudige verklaring

Een Vlaamse volksvertegenwoordiger kan een conceptnota voor nieuwe regelgeving indienen. Die nota beschrijft de huidige regelgeving voor een bepaald probleem of signaleert dat er een gat is in die regelgeving. Ze geeft dan aan wat de problemen zijn die daaruit volgen. Ze geeft verder de grote lijnen van nieuwe regelgeving die een oplossing zou moeten bieden voor de problemen.

De commissie die bevoegd is voor het onderwerp uit de nota behandelt de conceptnota. Over een conceptnota wordt niet gestemd.

 

Meer voorbeelden? Raadpleeg de conceptnota's voor nieuwe regelgeving

Terug naar overzicht
Scroll to top