Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Bijzonder decreet

Eenvoudige verklaring

Een bijzonder decreet is een Vlaamse wet die met een tweederdemeerderheid moet worden goedgekeurd.

Voorbeelden van een bijzonder decreet zijn onderwijsdecreten en de decreten over de constitutieve autonomie. Constitutieve autonomie betekent dat Vlaanderen zijn eigen instellingen mag organiseren. Het Vlaams Parlement kan bijvoorbeeld beslissen dat het voortaan uit meer of minder dan 124 leden kan bestaan.

Meer voorbeelden?

Terug naar overzicht
Scroll to top