Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Bevoegdheidsconflict

Eenvoudige verklaring

Soms maakt een parlement een wet of decreet over een onderwerp waarvoor het eigenlijk niet bevoegd is. De Raad van State kan dat vaststellen. 

In dat geval stuurt het parlement het voorontwerp van decreet, voorstel van decreet, of amendement op een ontwerp of voorstel van decreet in kwestie naar het Overlegcomité. Dat krijgt veertig dagen de tijd om een oordeel te vellen. Als het Overlegcomité oordeelt dat het parlement inderdaad niet bevoegd is, dan vraagt het comité aan de regering om het voorontwerp te verbeteren of de nodige amendementen in te dienen.

Als wetgeving van een andere gemeenschap of een ander gewest zaken regelt waarvoor het Vlaams Parlement bevoegd is, kan het Vlaams Parlement een 'beroep tot vernietiging' instellen bij het Grondwettelijk Hof.

Lees meer over hoe België bevoegdheidsconflicten voorkomt of regelt.

Terug naar overzicht
Scroll to top