Terug naar overzicht

Bekrachtiging

Korte verklaring

Als de Vlaamse Regering een  voorstel of ontwerp van decreet aanneemt, moet ze die officieel goedkeuren en bekend maken. Dat heet de bekrachtiging en afkondiging.

De bekrachtiging en de afkondiging gebeuren met een enkel document. De datum van bekrachtiging geldt als datum van de decreten. 

Samen met de afkondiging en de bekrachtiging beveelt de Vlaamse Regering ook de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad.

Terug naar overzicht
Scroll naar boven