Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Basisallocatie

Eenvoudige verklaring

Een basisallocatie is de kleinste bouwsteen van een begroting. Ze bestaat uit een bedrag en de uitleg waarvoor dat bedrag zal dienen.

Uitgebreide verklaring

Een basisallocatie is de kleinste bouwsteen van een begroting. Ze bestaat uit een bedrag en de uitleg waarvoor dat bedrag zal dienen.

De basisallocaties worden verzameld in programma's. In een programma staan de uitgaven voor één bevoegdheid. Dat is bijvoorbeeld huisvesting, natuur, gehandicaptenzorg, buitengewoon basisonderwijs, gebouwen, wegen, gemeenschappelijk vervoer, enzovoort. Alle programma's samen vormen de algemene uitgavenbegroting.

Binnen een programma kan de Vlaamse Regering de bedragen van de basisallocaties veranderen. De Vlaamse Regering doet dat met een besluit tot herverdeling van basisallocaties.

Tussen 1990 en 1997 stonden de basisallocaties in de administratieve begroting. Nu staan ze in de tabellen in de algemene uitgavenbegroting.

Meer over de begroting vindt u in de informatiepagina's over de begroting.

Terug naar overzicht
Scroll to top