Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Artikelsgewijze bespreking

Eenvoudige verklaring

In een commissie of in de plenaire vergadering voeren de parlementsleden eerst een debat over het geheel van de tekst van een voorstel of ontwerp van decreet. Dat is de algemene bespreking. Daarna volgt een debat over de verschillende artikelen van het voorstel of ontwerp afzonderlijk: dat heet de artikelsgewijze bespreking.

Eerst stemmen de parlementsleden over elk artikel en elk amendement apart. Dat heet de artikelsgewijze stemming.

Ten slotte stemmen de parlementsleden over het geheel van de tekst.

Terug naar overzicht
Scroll to top