Terug naar overzicht

Adviezen

Korte verklaring

Het Vlaams Parlement kan over een ontwerp of voorstel van decreet of een amendement adviezen vragen aan de Raad van State, het Rekenhof en verschillende adviesorganen.

Uitgebreide verklaring

Het Vlaams Parlement kan over een ontwerp of voorstel van decreet of een amendement adviezen vragen aan de Raad van State, het Rekenhof en verschillende adviesorganen.

Deze adviezen informeren het parlement over bepaalde aspecten of gevolgen van de voorgestelde regeling. Meestal zijn deze adviezen niet bindend. Het parlement kan op basis van de adviezen die regeling wijzigen of  verwerpen. Het kan  ook beslissen om toch bij het oorspronkelijke voorstel te blijven.

Een commissie kan het advies van een andere commissie vragen, als het Uitgebreid Bureau daarmee instemt.

Ook het Overlegcomité kan advies geven bij een procedure over een bevoegdheidsconflict of belangenconflict. Bij zo’n adviesvraag wordt de behandeling van het voorstel of ontwerp van decreet voorlopig stopgezet.

Terug naar overzicht
Scroll naar boven