Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Actuele vraag

Eenvoudige verklaring

Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers aan een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

Uitgebreide verklaring

Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers aan een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

De volksvertegenwoordiger kan de vraag indienen tot kort voor de vergadering.

Een actuele vraag verloopt als volgt:

  • De volksvertegenwoordiger mag maximaal twee minuten zijn vraag stellen en daar wat achtergrond bij geven. Hij mag geen tekst aflezen.
  • De minister mag maximaal twee minuten antwoorden, ook weer zonder tekst.
  • De vraagsteller mag nu gedurende een minuut een extra vraag stellen.
  • Andere volksvertegenwoordigers mogen ook een extra vraag stellen. Dat is beperkt tot één per fractie.
  • Per extra vraag mag de minister een minuut antwoorden.
  • Tot slot krijgt de eerste vraagsteller een minuut voor een slotopmerking.

Indien eenzelfde actuele onderwerp meerdere vragen oplevert, kan hierover een actualiteitsdebat worden georganiseerd.

Meer voorbeelden? Lees de verslagen van de recente actuele vragen

Terug naar overzicht
Scroll to top