Search in Vlaams Parlement

Een minister of een regering ontslaan: hoe werkt dat?

plenaire vergadering

Als de meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers geen vertrouwen meer heeft in een minister of de hele Vlaamse regering, dan kan ze de regering of de minister ontslaan.

Door de val van de hele regering komen er in Vlaanderen echter nooit vervroegde verkiezingen: de verkiezingen vinden vast om de 5 jaar plaats. Daarom moet het parlement ook altijd de regering of de minister vervangen die ze ontslagen hebben.

Om een minister of regering te ontslaan, worden drie stappen gevolgd:

Stap 1: De aanleiding tot het ontslag

De aanleiding om het ontslag van de regering te vragen is dat de volksvertegenwoordigers het niet meer eens zijn met het beleid van de regering. Dat kan blijken uit:

  • een verklaring of mededeling die de regering heeft gedaan,
  • het antwoord van de regering of een minister op een (actuele) interpellatie van een volksvertegenwoordiger,
  • een beleidsnota van een minister die werd besproken of
  • een actualiteitsdebat dat werd gehouden over het beleid van de regering of een minister

Stap 2: Motie van wantrouwen

Een Vlaamse volksvertegenwoordiger geeft te kennen dat hij geen vertrouwen meer heeft in de regering of in een minister door een motie van wantrouwen in te dienen. De Vlaamse volksvertegenwoordiger moet altijd ook een nieuwe regering of een nieuwe minister voorstellen.

Het is ten slotte ook mogelijk dat de Vlaamse Regering zelf de vraag stelt of het Parlement nog vertrouwen heeft.

Stap 3: Vertrouwensstemming

Het vertrouwen in de regering of een minister wordt besproken in de plenaire vergadering, Na afloop volgt de vertrouwensstemming over de regering of  de minister.

Er zijn in het Vlaams Parlement al moties van wantrouwen ingediend. Er is echter nog nooit een motie van wantrouwen goedgekeurd.

Scroll to top