Search in Vlaams Parlement

Een hoorzitting of gedachtewisseling houden: hoe werkt dat?

Een hoorzitting houden

Een commissie beslist dat er over een bepaald onderwerp specialisten moeten worden geraadpleegd. Dat kan bijvoorbeeld zijn over:

  • een voorstel of ontwerp van decreet
  • een voorstel van resolutie
  • een verzoekschrift
  • een nota van de Vlaamse Regering

Maar ook eender welk ander onderwerp kan aanleiding zijn om mensen uit te nodigen in het parlement, om hun mening te geven.

Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt, dat wordt toegevoegd aan het dossier van het decreet, de resolutie of het verzoekschrift. Hoorzittingen over losse onderwerpen worden afzonderlijk gepubliceerd.

Een gedachtewisseling houden

Een commissie kan ook vinden dat ze een bepaald onderwerp moeten bespreken, zonder dat er een initiatief (decreet of resolutie) over is ingediend, of een vraag wordt gesteld. In dat geval spreken we van "gedachtewisseling".

Van gedachtewisselingen wordt een afzonderlijk verslag gemaakt en gepubliceerd.

Scroll to top