Search in Vlaams Parlement

De regering controleren: wat is dat?

De regering controleren is een van de drie hoofdtaken van het parlement. Controle van de regering gebeurt onder andere op drie belangrijke manieren:

  1. Aan het begin van de regeerperiode vlak na de verkiezingen:

  2. Aan het begin van elk parlementair jaar:

  3. Doorheen het jaar:

  4. Als het parlement geen vertrouwen meer heeft in de regering, kan ze ook een minister of de hele regering ontslaan.

Vlaamse Regering

Meer info

Kom meer te weten over de volgende onderwerpen

Scroll to top