Search in Vlaams Parlement

Over democratie en burgerzin

Basisonderwijs (derde graad)

Dit pakket wil vaardigheden en attitudes ontwikkelen als basis voor een democratische levenshouding. Het bevat heel gevarieerde opdrachten voor de kinderen. Er wordt gewerkt met pictogrammen, een enquête, interviews, een verhaal en een rollenspel. Bij elk onderdeel is er ook ondersteuning voor de leraren.

 1. Rechten en plichten
  Samen kunnen we meer dan alleen, maar dan moeten we afspraken maken. Aan afspraken worden rechten en plichten verbonden. De achterliggende kennisinhoud gaat over de rechten van het kind.
 2. Democratie of dictatuur
  Aan de hand van een verhaal en een toneeltje ervaren de leerlingen wat de begrippen democratie en dictatuur inhouden.
 3. Inspraak en participatie
  Door te kijken naar de eigen leefwereld, de klas en de school leren de leerlingen dat participeren betekent dat je de democratische regels moet respecteren. Tot slot is er ook een handleiding met tips over hoe je een leerlingenparlement kan organiseren.
 4. Overheden en instellingen
  Afval en milieu krijgen veel aandacht in onze samenleving. De leerlingen ontdekken welke instellingen betrokken zijn bij de besluitvorming. Van gemeenten tot de Vlaamse overheid: ze hebben allemaal een rol.

Vragen?

Heb je vragen over het educatief materiaal van het Vlaams Parlement? Aarzel niet en bel naar +32 (0)2 552 40 47 of stuur een bericht. We helpen je graag verder.

Scroll to top