Vier thema's

Voor derde graad aso, kso, tso

 • mensenrechten en kinderrechten
 • democratie en rechtsstaat
 • verkiezingen en partijen
 • besluitvorming en jongeren

Werkbundel voor de leerlingen

De modules geven niet alleen een theoretisch inzicht over overheden, instellingen en besluitvorming. De jongeren worden ook gestimuleerd om de actualiteit te volgen en een eigen mening te formuleren. Met de vele opdrachten werken ze aan de ontwikkeling van democratische attitudes en vaardigheden.

Het materiaal wil de jongeren de samenleving beter doen begrijpen en hen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen in en voor de democratie. In de werkbundel zitten cartoons, films, simulatiespelen, debatten, krantenanalyses, lezersbrieven, groepswerk…

Handleiding voor de leraren

De vier behandelde thema’s in het werkmateriaal voor de leerlingen worden telkens gesitueerd in de context waarvoor ze bedoeld zijn. Daarbij komt nog achtergrondinformatie. Verder zitten er in de handleiding heel wat methodologische tips om de opdrachten efficiënt te laten verlopen. Waar nodig zijn er antwoordmodellen. Een lijst met geraadpleegde bronnen geeft extra achtergrondinformatie.

In elke module komen dezelfde methodische onderdelen terug:

 • Focus: opdrachten in verband met de actualiteit
 • Leesopdracht: teksten over het thema, met vragen om te beantwoorden
 • Opdracht: taken die aansluiten bij het thema
 • Stelling: een bewering waaraan de leerlingen hun eigen standpunt en dat van anderen kunnen toetsen
 • Actie: concreet aan de slag, individueel of in groep
 • Doordenker: een aanzet om dieper na te denken over het onderwerp
 • Terugblik: evaluatiemoment (hoe verliep een opdracht, wat heb je geleerd?)

Vragen?

Heb je vragen over het educatief materiaal van het Vlaams Parlement? Aarzel niet en bel naar +32 (0)2 552 40 47 of stuur een bericht. We helpen je graag verder.

Scroll to top