Search in Vlaams Parlement

Ongeziene budgettaire gevolgen van de coronapandemie

corona en begroting

Tijdens de behandeling van de begrotingsaanpassing 2020 op 26 mei en 9 juni 2020 raamden raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof en minister Matthias Diependaele de budgettaire gevolgen van de pandemie voor het begrotingsjaar 2020 op een tekort van meer dan 6 miljard euro als ook al rekening wordt gehouden met de negatieve afrekening van de federale middelen. Dat is fors meer dan het begrote tekort van 623 miljoen euro.

Ook in de komende begrotingsjaren zal de coronapandemie nog een negatieve impact hebben op de inkomsten van om en bij de 2 miljard euro per jaar.

De Vlaamse schuldnorm, waarbij de Vlaamse overheidsschuld niet hoger mag zijn dan 65 procent van de jaarinkomsten, zal door de coronapandemie worden overschreden. Dat is iets wat in het verleden nog als zeer onwaarschijnlijk werd geacht.

Het effect op de begroting kwam aan bod tijdens het ruime actualiteitsdebat over de aanpak van de coronacrisis op 1 april.

Op 14 juli 2020 gaf minister Matthias Diependaele een overzicht van de genomen maatregelen in het kader van de bestrijding van de coronapandemie en de budgettaire kosten, die op dat moment al op 2,75 miljard euro werden geraamd.

Lees en herbekijk

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 (26 mei, 9 juni en 14 juli 2020):

Scroll to top