Search in Vlaams Parlement

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

3M PFOS

Naar aanleiding van de PFAS- en PFOS-vervuiling die werd vastgesteld rond de site van het bedrijf 3M in Zwijndrecht, besliste het Vlaams Parlement bij wijze van motie om op 16 juni 2021 een parlementaire onderzoekscommissie op te richten.

De commissie kreeg de naam 'Onderzoekscommissie PFAS-PFOS' en kreeg als belangrijkste taak om te onderzoeken wie de politieke verantwoordelijkheid draagt, wat de langetermijneffecten voor de volksgezondheid van de PFOS-vervuiling zijn en of het vervuilende bedrijf 3M kan aansprakelijk gesteld worden.

De Onderzoekscommissie PFAS-PFOS startte haar werkzaamheden op 25 juni 2021. De onderzoekscommissie boog zich in de eerste vergaderingen vooral  over het dossier van de PFOS- en PFAS-problematiek in het algemeen en het dossier van de PFOS-vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht in het bijzonder. Allerhande experten en betrokkenen passeerden de revue. Overeenkomstig haar opdracht moet de onderzoekscommissie eind januari 2022 haar verslag indienen.

Scroll to top