Search in Vlaams Parlement

Nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs

onderwijs

Eindtermen zijn sinds het eind van de jaren 1990 het instrument waarmee de samenleving duidelijk maakt wat van ons onderwijs minimaal verwacht wordt. Het zijn minimumdoelstellingen die de meerderheid van de leerlingen moeten behalen. Met het decreet op de onderwijsdoelen van 2018 werd het kader gecreëerd voor de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen. Eind 2018 werden al de eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd en het zittingsjaar 2020-2021 werd de volgende stap gezet.

De Vlaamse Regering coördineert het ‘eindtermenwerk’, maar de eigenlijke ontwikkeling van eindtermen gebeurt in ontwikkelcommissies waarin zowel vertegenwoordigers van onderwijsnetten en -koepels zitting hebben, als leraren en wetenschappelijke experten. De onderwijsadministratie begeleidt de ontwikkelcommissies en bewaakt de kwaliteit van de ontwikkelde eindtermen. Na dat ontwikkelproces legt de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet voor aan het Vlaams Parlement.

In vergelijking met twintig jaar geleden wordt er vandaag meer verwacht van het onderwijs. Tijdens de discussie over de nieuwe eindtermen ging dan ook veel aandacht naar de omvang en het ambitieniveau van de minimumdoelen voor de verschillende onderwijsvormen, de haalbaarheid voor de scholen en richtingen, en de ruimte voor de onderwijsverstrekkers om eigen doelen na te streven.

Herbekijk en lees

  • Gedachtewisseling over het proces en de tijdlijn van de ontwikkeling van de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs (22 oktober 2020)

Lees het verslag

  • Hoorzitting over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs (29 oktober 2020)

Lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Koen Daniëls over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs (3 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Jan Laeremans over het advies van de Raad van State inzake de eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs (3 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Ontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie (14, 21 en 28 januari 2021) en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering (10 februari 2021 - middagvergadering en artikelsgewijze stemming) en lees het verslag

  • Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht aan minister Ben Weyts over het voorstel om een bemiddelaar aan te stellen in het dossier van de eindtermen (24 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Schriftelijke vraag van Jo Brouns over de nieuwe eindtermen tweede en derde graad – praktijkcommissie (26 april 2021)

Lees de vraag en het antwoord

  • Schriftelijke vraag van Jean-Jacques De Gucht over de eindtermen tweede en derde graag secundair onderwijs – samenstelling praktijkcommissie (31 mei 2021)

Lees de vraag en het antwoord

  • Vraag om uitleg van Jo Brouns over de praktijkcommissie in het kader van de gemoderniseerde eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs (17 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 

Scroll to top