Search in Vlaams Parlement

Meer aandacht en inspanningen voor Justitie en Handhaving

justitie

De nieuwe Vlaamse Regering nam zich voor om grotere inspanningen voor justitie en handhaving te leveren. Hoe ze dat wil verwezenlijken, werd duidelijk bij de bespreking van de beleidsnota. Minister Zuhal Demir trok ook beduidend meer middelen uit. Veel aandacht van minister Zuhal Demir en de commissieleden ging daarbij naar de zorg voor slachtoffers, de werking van de justitiehuizen, het decreet op het jeugddelinquentierecht, seksueel en intrafamiliaal geweld, radicalisering en de werking van lokale integrale veiligheidscellen. Die thema’s kwamen uitgebreid aan bod bij de bespreking van de beleidsnota, een voorstel van decreet en de vragen om uitleg.

Lees en herbekijk

  • Bespreking van de beleidsnota Justitie en Handhaving (3 december 2019 en 7 januari 2020)

Lees de beleidsnota Justitie van minister Demir

Herbekijk de bespreking van de beleidsnota van 3 december 2019 en 7 januari 2020

Lees het verslag van de bespreking van de beleidsnota

  • Voorstel tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft (30 juni 2020)

Lees het voorstel tot wijziging van het decreet

Herbekijk de bespreking

  • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de noodzaak van het versterken van de lokale integrale veiligheidscel voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (23 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over het verbeteren en ondersteunen van de werking van de lokale integrale veiligheidscel in het kader van het lokale veiligheidsbeleid (4 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de begeleiding en doorverwijzing van daders van huiselijk geweld en het bredere kader van het Vlaamse en intrafederale beleid (4 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de problematiek van de tienerpooiers (4 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld (19 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de uitrol van het nieuwe personeelsplan voor de justitiehuizen, en de gevolgen voor de justitiehuizen en de individuele justitieassistenten (23 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top