Search in Vlaams Parlement

Leerlingenbegeleiding

onderwijs

In Vlaanderen hebben alle leerlingen recht op leerlingenbegeleiding. Het bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Leerlingenbegeleiding situeert zich steeds op vier domeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Leerlingenbegeleiding was gedurende het hele zittingsjaar een belangrijk onderwerp en kwam regelmatig aan bod in de Commissie voor Onderwijs vanuit verschillende invalshoeken, zowel naar aanleiding van vragen om uitleg als tijdens gedachtewisselingen.

De Vlaamse Regering diende ook een ontwerp van decreet in om de leerlingenbegeleiding te optimaliseren en de pijnpunten aan te pakken die naar boven kwamen uit een audit. Op 15 maart 2018 besprak de commissie dit ontwerp van decreet, dat op 18 april 2018 door de plenaire vergadering werd goedgekeurd.

Lees en herbekijk

Scroll to top