Search in Vlaams Parlement

Leefbare landbouwmodellen op maat, in het bijzonder de korte keten

landbouw

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa is erop gericht om voldoende en veilig voedsel tegen betaalbare prijzen op de markt te brengen. Maar er is vaak overheidssteun nodig om in dat systeem ook een redelijk inkomen voor de landbouwers te garanderen.

Door de coronacrisis viel het internationale goederenverkeer voor een groot deel stil en er groeide plots bezorgdheid over de voedselbevoorrading en voedselveiligheid. Als reactie daarop richtten de consumenten zich meer dan vroeger op lokaal geproduceerd voedsel, dat ze niet alleen in de supermarkt, maar ook in buurtwinkels of rechtstreeks bij de landbouwer aankochten. Die lokale voedselstrategie, beter bekend onder de term korte keten, richt zich op een rechtstreekse relatie tussen de producent en de consument, waarbij een aantal tussenstappen worden uitgeschakeld. Het herwaardeert de rol van de landbouwer en stimuleert de lokale contacten. De landbouwer bepaalt daarbij zelf de prijs van de producten die hij aanbiedt, wat meestal resulteert in een beter verdienmodel.

Maar de zoektocht van landbouwers naar betere verdienmodellen beperkt zich niet alleen tot de korteketenverkoop. Het verhogen van de efficiëntie en verdere specialisatie zijn vaak niet meer genoeg. Elk landbouwbedrijf is uniek en elke context is anders. Het komt er dus op aan om de sterkte van elk bedrijf te benutten. Op productieniveau kunnen nevenactiviteiten als hoevetoerisme, een hoevewinkel of een verkoopautomaat het inkomen van de landbouwer verbeteren. Op het omgevingsniveau kan het inkomen verhoogd worden door het vrijwillig opnemen van milieutaken die voor subsidiëring in aanmerking komen. Op het niveau van de verwerking en de consumptie kan een circulaire aanpak zorgen voor een beter gebruik van grondstoffen en een reductie van afvalstromen. Gezonde sociaal-economische relaties kunnen de weerbaarheid van de voedselvoorziening proactief versterken. Daarbij kunnen zowel grote als kleine bedrijven hun eigen rol vervullen.

Herbekijk en lees

  • Hoorzitting over alternatieve verdienmodellen in de landbouw (9 december 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag 

  • Vraag om uitleg van Loes Vandromme aan minister Crevits over vorming over de korte keten voor land- en tuinbouwers (16 december 2020)

Herbekijk de bespreking  en lees het verslag

  • Hoorzitting over het jaarprogramma 2021 van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en over consumentenervaringen tijdens de coronapandemie (13 januari 2021)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Stefaan Sintobin aan minister Demir over de uitspraken van de minister waarbij ze de korte keten het duurzame landbouwmodel van de toekomst noemt (2 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Hoorzitting over het Landbouwrapport 2020 en de cijferwebsite van het Departement Landbouw en Visserij (23 juni 2021)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Voorstel van resolutie over de ondersteuning de korte keten in Vlaanderen

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking in de commissie van 27 januari 2021

Herbekijk de voorzetting van de bespreking in de commissie van 19 mei 2021 en lees het verslag

  • Voorstel van resolutie over het versterken van de positie van de Vlaamse landbouwers door de ondersteuning van leefbare businessmodellen op maat, in het bijzonder de ondersteuning van de korte keten

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking in de commissie van 19 mei 2021 en lees het verslag

Scroll to top